V rodinném domě kousek za Prahou bydlí pan Ludvík se svojí manželkou a dvěma dospělými dcerami. Před nedávnem se k nim přistěhoval přítel starší dcery, Marek, jelikož čekají miminko. Pan Ludvík zjistil, že Marek má několik exekucí. Pan Ludvík si myslí, jelikož neumožnil Markovi zřídit si trvalé bydliště, jeho majetku se zabavení netýká

Pan Ludvík si myslí, že svůj majetek ochránil tím, že u něj Marek nemá trvalé bydliště. Má pravdu? Pokud vím, exekutor má právo vstoupit všude tam, kde se oprávněně domnívá, že dlužník bydlí.

Ano je to tak. Exekutor v případě způsobu exekuce prodejem movitých věcí může postihnout všechny věci ve vlastnictví dlužníka, tedy i ty, které nejsou v místě jeho trvalého bydliště.

Exekutor je oprávněn učinit osobní prohlídku bytu, jeho skříní, jiného nábytku, v nichž se nachází dlužníkův majetek. Dlužník je povinen všechna místa, kde se nachází jeho věci, zpřístupnit. A skutečný vlastník nemovitosti je povinen tuto prohlídku strpět.

Co může exekutor zabavit a co naopak nesmí?

Zabavit může všechny věci, kromě těch, které dle zákona exekuci nepodléhají. Exekuce se zpravidla nemůže týkat těch věcí, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, nebo i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy (např.oblečení, prádlo, obuv, obvyklé vybavení domácnosti – stůl, židle, postel, kuchyňská linka, kuchyňské vybavení a nádobí, lednička, sporák, pračka, ložní prádlo, atd. Obvyklým vybavením domácnosti se myslí věci opravdu nezbytně potřebné pro uspokojení potřeb dlužníka a jeho rodiny.

Co v tomto případě doporučit, jak ochránit svůj majetek?

Zejména u dražších a významnějších věcí si uchovávat doklady (účtenky, faktury, výpisy z účtu), ze kterých vyplývá, že pan Ludvík je jejich vlastníkem.

A jak to je s domem? Asi nehrozí, že by skončil v dražbě?

Obecně platí, že exekutor je povinen zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů a ceny předmětu. Pokud však nelze provést jiný způsob exekuce, nejde o nevhodný způsob a exekuci provést lze. V tomto případě však k dražbě nemovitosti nedojde bez ohledu na vhodnost a přiměřenost. Marek jako dlužník není vlastník nemovitosti, což je snadno doložitelné z katastru nemovitostí. Nelze tedy tuto nemovitost zpeněžit k uspokojení věřitelů.

Kde Marek dluží lze zjistit na základě výpisu z Centrální evidence exekucí (CEE), který vede Exekutorská komora ČR. Tento výpis je zpoplatněn a lze ho získat na pobočkách České pošty s Czech Pointem nebo přímo v sídle Exkutorské komory v Brně. Tento výpis je zpoplatněn.

Z této evidence lze však zjisti jenom informace týkající se dluhů, u kterých již bylo zahájeno exekuční řízení. Své další dluhy by měl dlužník primárně evidovat a hlídat sám.

Co doporučit Ludvíkově dceři?

V tomto případě je dobré ujednat si před uzavřením manželství tzv. režim oddělených jmění. Jinými slovy uzavřít předmanželskou smlouvu, nechat ji zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a zamezit tak vzniku společného jmění manželů.