Jak vyjmout pozemek ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

2021-02-24T21:09:44+01:0024. 02. 2021|

Koho se vyjmutí z půdního fondu týká

Chystáte se stavět a váš pozemek spadá pod zemědělský půdní fond? Nejprve se podívejte do katastru nemovitostí, jak je vedený váš pozemek, zda nespadá do jedné z následujících kategorií:

 • orná půda
 • travní porosty
 • zahrada
 • chmelnice
 • vinice
 • ovocné sady
 • rybníky s chovem ryb
 • polní cesty
 • závlahové a vodní nádrže
 • odvodňovací příkopy
 • hráze

Pokud ano, je nutné zažádat o jeho vyjmutí.

Jak probíhá vyjmutí z půdního fondu

Již je téměř pravidlem, že v dnešní době bývá vyjmutí z půdního fondu součástí dokumentace ke stavebnímu povolení. Všechny podklady a náležitosti vám může předat projektant nebo realitní makléř. Pokud si ale chcete zařídit vyjmutí z půdního fondu sami, lze to také. Níže máte seznam úkonů, které je třeba udělat.

 1. Vyplnit žádost

Žádost najdete na webových stránkách pověřeného úřadu volně ke stažení. Žádost měst mohou vypadat trochu odlišně, takže vždy je nutné stahovat aktuální žádost. Ve formuláři musíte kromě základních údajů, jako je jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození apod. vyplnit také:

 • účel odnětí ze ZPF
 • dobu odnětí (trvalé nebo dočasné)
 • požadovanou výměru k odnětí
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků

Je třeba doložit ještě následující přílohy:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek pozemkové mapy z katastru nemovitostí (nejlépe rovnou se zákresem odnímatelné plochy)
 • vyjádření vlastníků pozemků, pokud nejste vlastníkem
 • výpočet finančního odvodu
 • informace o odvodnění, závlahách a o protierozních opatřeních
 • bilance skrývky kulturní vrstvy půdy a návrh hospodářského využití
 • výsledky pedologického průzkumu
 • vyhodnocení a návrh alternativ (platí pro pozemky mimo zastavěná území)
 1. Zaplatit poplatek

Se žádostí o vyjmutí pozemku z půdního fondu je spojena úhrada poplatku. Cena se odvíjí dle bonity půdy (BPEJ), kterou najdete v katastru nemovitostí. Bonitu poté vynásobíte koeficientem třídy ochrany půdy a velikostí pozemku. Pokud nemá váš pozemek BPEJ v katastru nemovitostí uveden, je třeba si nechat zpracovat pedologický posudek.

Jak dlouho trvá vyjmutí z půdního fondu

Žádost bývá obvykle zpracována do 30 dní, v některých případech může být lhůta prodloužena až na 60 dní. Doporučujeme vyjmout jen nezbytnou část pozemku, na které bude stát nemovitost. Ušetříte tím nemalou částku.

Přejít nahoru