Tento zákon (zákon praní špinavých peněz) přikazuje realitním kancelářím prověřovat účastníky realitních transakcí.

Problematiku praní špinavých peněz upravuje Zákon č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. AML zákon).

Realitní zprostředkovatelé jsou povinnými osobami podle § 2 odst. (1) d) 2 AML zákona. Tento zákon jim ukládá povinnost identifikovat účastníky realitních transakcí a v některých případech prověřovat nabytí finančních prostředků a podezřelé obchody hlásit na Finančně analytický úřad (FAÚ).

Jsme povinni identifikovat jak prodávajícího, tak i kupujícího. Pokud je některá z uvedených stan při obchodu zastoupena (na základě plné moci), je třeba provést identifikaci i tohoto zástupce. Pokud je klientem právnická osoba nebo svěřenecký fond, je povinností identifikovat konkrétní fyzickou osobu, která je oprávněna za subjekt jednat.

Kdy je nutné identifikaci provádět:

  1. převody nemovitostí od 1.000 EUR: zprostředkování koupě nebo prodeje nemovitosti, nebo převod družstevního podílu
  2. nájmy a pachty nad 10.000 EUR/ měsíc: nájemné nebo pachtovné
  3. podezřelý obchod: pokud je podezření na podezřelý obchod je nutné tuto transakci nahlásit na FAÚ
  4. klient je politicky exponovanou osobou: je nutné provést kontrolu majetku, účely a povahy obchodu a učinit záznam do evidence obchodního případu
  5. klient pochází anebo žije v zemi, která je považována za vysoce rizikovou: je nutné kontrolovat Sankční seznamy, které zahrnují evidenci fyzických osob, vůči nimž ČR uplatňuje mezinárodní sankce ve smyslu zákona č.69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Musíme podat oznámení o podezřelém obchodě na FAÚ a nesmíme takový obchod uzavřít

Kontrolu účastníků realitních transakcí upravuje § 9 odst. 2 AML zákona. Je nutné v souladu se zákonem zkontrolovat následující:

  • Účel a povahu obchodu
  • Zjistit skutečného majitele klienta, pokud je klient právnickou osobou nebo svěřeneckým fondem
  • Přezkoumat zdroj finančních prostředků
  • Zjistit původ majetku, pokud jde o politicky exponovanou osobu

Kontrola je nutná provést před realizací obchodu!!!

AML zákon přikazuje realitním kancelářím zaznamenat identifikační údaje klienta a uchovávat je po dobu 10 let od uzavření obchodu. Podle novely AML zákona účinné od 1.ledna 2021 jsou realitní kanceláře oprávněné pořídit kopii identifikačního průkazu (OP, pas, jiný průkaz) i bez výslovného souhlasu klienta.

V případě dalších otázek k tomuto tématu nás neváhejte kontaktovat.