Při prodeji budovy nebo její ucelené částí (např.byt) majitel budovy nebo společenství vlastníků bytových jednotek musí od 1.7.2015 doložit PENB. Při pronájmu má tuto povinnost od 1.1.2016. Existují výjimky, u kterých PENB nepotřebujete. Například pokud prodáváte byt v družstevním vlastnictví, prodáváte družstevní podíl, povinnost doložit PENB má v tomto případě vlastník budovy, tedy družstvo.

Vlastník bytové jednotky (zprostředkovatel, pokud prodává přes realitní kancelář) je povinen zajistit uvedení energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu bytové jednotky na základě zpracovaného průkazu, který má za povinnost obstarat majitel budovy.

Vlastník je povinen předložit PENB zájemci o koupi jednotky (domu) před uzavřením kupní smlouvy, případně u pronájmu před uzavřením nájemní smlouvy.

PENB platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, případně do provedení větší změny dokončené budovy (obálky budovy 25%), pro kterou byl zpracován. Průkaz může být zpracován pouze energetickým specialistou, který je veden na seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu. PENB obsahuje též grafickou část, která je označována jako energetický štítek.

S nedodáním PENB se jako vlastník, vystavujete sankci. Sankcí může být postižen každý prodávající vlastník bytu, objektu či rodinného domu, který porušuje zákonnou povinnost předložit PENB. U prodeje či pronájmu rodinného domu, komerční budovy, bytu, se vlastník vystavuje sankci až do výše 100.000 Kč jako fyzická osoba, právnická osoba až do výše 200.000 Kč.

Tato sankce Vás může lehce potkat při neplnění těchto povinností, jelikož každá nemovitost v inzerci musí být označená energetickou třídou a vypočtenou hodnotou založenou na průkaze. Pokud hodnota nebude inzerována, Statní energetická inspekce může bez jakéhokoliv váhání zahájit kontrolu a správní řízení.

Dalším rizikem pro prodávajícího v souvislosti s PENB je, riziko vůči kupujícímu. Každý kupující má totiž právo na úplné informace o stavu nemovitosti, a to nejen po stránce závad a stavu nemovitosti, ale i o stavu potřebných nákladů na její provoz. Na základě těchto zákonných povinností a jejich nesplnění vůči kupujícímu se kupující může až po dobu 5 let proti uzavřené kupní smlouvě odvolat, či jí označit za částečně nebo úplně neplatnou.

Nevyhýbejte se proto zpracování PENB ke své nemovitosti, jelikož si tak můžete způsobit velké problémy.