Zákon o realitním zprostředkování

ZoRZ č.39/2020 – účinný od 3.3.2020

V současné době se hodně mluví o novém Zákoně o realitním zprostředkování. Myslíme si, že by vás mohlo zajímat, co zajímavého vám to jako klientovi přinese. Proto jsme si dovolili zde zmínit to nejdůležitější.

Do 2.3.2020 mohl vykonávat realitního zprostředkovatele každý kdo:

 • Byl trestně bezúhoný
 • Bylo mu 18 let
 • Byl svéprávný
 • Zažádal si o volnou živnost

Od 3.3.2020 může vykonávat realitního zprostředkovatele každý kdo:

 • Je trestně bezúhoný
 • Má potřebné vzdělání a praxi (VŠ obor právo, ekonomie, stavebnictví – bez prokázané praxe, případně musí mít jiné VŠ vzdělání, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání + 3 roky praxe v oboru, případně je třeba složit odbornou zkoušku)
 • Je nutné si zažádat o vázanou živnost

Každý realitní zprostředkovatel musí být nově po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování. Realitní zprostředkovatel je povinen zájemci na vyžádání předložit pojistku prokazující uzavření pojistné smlouvy.

Dle nového zákona musí být vždy uzavřena smlouva o zprostředkování mezi realitním zprostředkovatelem a zájemcem.

Smlouva musí být vždy uzavřena písemně a musí obsahovat následující náležitosti, aby byla platná:

 • Přesné označení stran smlouvy dle listu vlastnictví
 • Vymezení předmětu převodu či užívání
 • Výše kupní ceny, či nájemného
 • Provize a její výpočet

Pokud je ve smlouvě o zprostředkování potřeba cokoliv změnit nebo upravit, je třeba písemná forma dodatkem.

Úschova peněžních prostředků je nově možná pouze:

 • U banky
 • U notáře
 • U advokáta

Všichni doufáme, že nový realitní zákon vnese do realitního zprostředkování řád a pořádek a více ochrání vás jako zákazníky.

Doufáme, že tento zákon přispěje ke zlepšení situace na realitním trhu.