1. Konec daně z nabytí nemovitosti – v dubnu vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitosti, kterou od roku 2016 hradil kupující. Zrušení daně by mělo mít zpětnou účinnost, nebude jí muset platit ani kupující, který pořídil nemovitost v prosinci 2019. Ti kteří daň uhradili, dostanou po požádání zpět.
  2. Konec daňově odečitatelných položek – aktuálně si kupující odečítají úroky ze základu daně u hypoték a úvěru od stavebních spořitelen. Daňové odpočty zůstanou zachovány i u nových hypoték do konce roku 2021. Refinancování dříve uzavřených hypoték bude v zákoně ošetřeno tak, aby nebylo posuzováno jako nový úvěr.
  3. Prodloužení přechodné doby – pokud majitel nemovitost vlastní 5 let, nemusí zaplatit daň z příjmu, když nemovitost prodá. Nově by měla činit tato lhůta 10 let. Toto by mělo platit pro nemovitosti koupené po 1.lednu 2021. Daň z příjmu činí 15% a platí se z rozdílu mezi cenou, za kterou byla nemovitost koupena a následně prodána
  4. Zrušení předkupního práva pro prodávající – od 1.července 2020. Od tohoto data se předkupní právo uplatní pouze pokud spoluvlastníci nemohli nabytí do spoluvlastnictví od počátku ovlivnit (například při dědictví), a to navíc po omezenou dobu šesti měsíců od nabytí nemovitosti. I v takovýchto případech bude možné se předkupnímu právu vyhnout. Bude pouze nutné s dalším prodejem počkat právě po uplynutí 6 měsíců od nabytí spoluvlastnického podílu. V praxi to tedy znamená, že pro většinu prodávajících to znamená, že od 1.července 2020 již nemusí předkupní právo řešit.
  5. Odklad nájemného – do konce července 2020 kvůli problémům s úhradou nájemného v souvislosti s pandemií ho nájemníci nemusí platit, což nesmí být důvodem pro jejich výpověď. Zákon nicméně říká, že dlužné nájemné musí uhradit nejpozději do konce roku 2020. Ovšem pozor, poplatků za služby (elektřina, plyn, vodné a stočné, atd.) se odklad netýká a musejí být nadále hrazeny.
  6. Odklad splátek hypoték – odložit splátky úvěru je možné u úvěrů, které byly klientům poskytnuty před 26.březnem 2020, a to na 3 nebo 6 měsíců. Klienti důvody nemusí dokládat. Nicméně podmínkou je, že klient nesmí být k 26.březnu 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů. Po dobu odkladu klienti nesplácí ani úroky ani jistinu. Dlužná částka se ale nadále úročí. Podle zákona po ukončení odkladu nedojde k navýšení splátek úvěru, banky většinou prodlouží dobu splatnosti.
  7. Uvolnění pravidel pro hypoteční úvěry – ČNB od 1. dubna 2020 zmírnila doporučení pro posuzování nových hypoték. Výše LTV (loan to value – výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti) nově 90%. Žadatelům tak bude stačit méně vlastních zdrojů. Doporučený limit ukazatele DSTI (debt service to income – vyjadřuje, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu) aktuálně zrušeno. ČNB zrušila i ukazatel DTI (debt to income – poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr).
  8. Pokles cen nájemného – koronavirová krize zahýbala trhem s pronájmy nemovitostí. Ze dne na den se nabídka bytů k pronájmu v Praze zvýšila téměr o 100% díky uvolněným bytům, které byly určeny ke krátkodobým pronájmům. Je tudíž velký tlak na snižování cen nájemného. Ceny pronájmů v Praze poklesly řádově o cca 15%. Klienti, kteří plánovali koupi nemovitosti před krizí od tohoto kroku často ustupují. Ptají se, zda nedojde v brzké době ke zlevnění nemovitostí. Dle publikovaných analýz se pokles cen zatím nekoná (firmy zatím nepropouštějí, klienty bank chrání vládní moratorium na odklad splátek hypoték). Co ovšem kvůli karanténě vzrostlo, tak to je poptávka po chatách a chalupách.
  9. Zlevňování hypotečních úvěrů – v květnu banky zaznamenaly nejnižší zájem o hypotéky za 10 let. Průměrná úroková sazba klesla na 2,3%. Pokles úrokových sazeb u hypotečních úvěrů by mohl pokračovat dál. Základní úroková sazba ČNB je od začátku května na úrovni 0,25%. Další snižování úrokových sazeb však ČNB aktuálně nechystá.