V České republice je v současnosti více než 698.000 fyzických osob, proti kterým je vedeno cca 4,5 Mil exekucí, tzn. v průměru téměř 6,5 exekučních příkazů na osobu. Počet povinných osob se díky akci „Milostivé léto“ (podzim 2021–leden 2022) snížil o cca 85.000. Povinné osoby se mohly velmi levně vykoupit z exekuce tím, že uhradily jistinu bez příslušenství a k tomu poplatek 750 Kč + DPH náklady řízení. Ale na druhou stranu v roce 2021 narostlo množství exekucí u stávajících dlužníků.

Důvodů, díky kterým se lidé dostali do složité životní situace může být více. Někteří lidé přišli o práci, někteří lidé si půjčovali peníze, které neměli z čeho splácet a pro některé lidi je to víceméně způsob života. Níže jsou důležité zásady, co v případě, že mi hrozí exekuce dělat.

Komunikace s věřiteli – pokud nebudete komunikovat s věřiteli a budete si myslet, že se na dluh zapomene, tím horší to bude. Na dluh se nezapomene! Čím déle se budete před problémy schovávat, tím vyšší dluh nakonec bude. Je třeba pravidelně přebírat veškerou poštu, včetně všech obsílek. Pokud zásilku nepřeberete nic tím nezískáte, odpovědnost za doručení písemnosti je na straně adresáta. Jakmile se dozvíte, že na vás byla uvalena exekuce, snažte se co nejdříve domluvit s příslušným exekutorem na schůzce, abyste se domluvili na dalším postupu. Pokud dlužnou částkou disponujete, je možné se rovnou domluvit na zaplacení. Pokud ne, musíte počítat s tím, že Váš majetek bude zabaven a prodán v dražbě.

Spolupráce s exekutorem – náklady na exekuci se dají minimalizovat, pokud budete s exekutorem spolupracovat. Pokud by mělo dojít k zabavení vašeho majetku v místě bydliště, je potřeba počítat, že exekutor, popř.lidé jím pověření mají právo do Vašeho bydliště vstoupit i bez Vašeho souhlasu. I proto je lepší s exekutorem spolupracovat. Samozřejmě si vyžádejte jeho služební průkaz a veškeré listiny, na základě kterých se vstupu do bytu domáhá. Pokud odmítne, volejte policii. V rámci zabavování majetku se dělá soupis vybavení. Tento protokol si důkladně prostudujte. Pokud se na protokolu nacházejí věci, které Vám nepatří, do protokolu tuto skutečnost nechte uvést. U soudu pak podáváte vylučovací žalobu na tyto věci.

Exekuce nemovitosti – pokud Vám pošťák doručil rozhodnutí o nařízení exekuce, máte problém, jelikož s největší pravděpodobností existuje pravomocné a vykonatelné rozhodnutí. Pokud bydlíte ve vlastním, s velkou pravděpodobností Vaše nemovitost půjde do dražby. Nemovitosti se v dražbě vyvolávají za dvě třetiny znaleckého odhadu. Pokud Váš byt má tržní hodnotu 5 milionů Kč, znalec exekutora jej může odhadnout i na 4 miliony Kč. To tedy znamená, že vyvolávací cena v prvním kole dražby bude 2,6 milionu Kč. Pokud se neprodá, bude se v dalších kolech vyvolávací cena snižovat. Tudíž rozdíly cen tržní versus, za kterou se prodá v dražbě, může být značný. Dražba s sebou nese také další náklady s ní spojené, které se uhradí z výnosu z prodeje, o to Vám zbyde méně. Rozhodně se nesnažte prodej v dražbě bojkotovat, nevyplatí se to!

Jaké je možné řešení – nejlepší je se do exekuce vůbec nedostat. Jakmile tedy zjistíte, že nejste schopni svoje splátky splácet řádně a včas, je dobré se spojit s věřiteli a tuto situaci včas řešit (odklad splácení, refinancování půjčky, konsolidace závazků, atd.).

Jestliže Vám však exekuce reálně hrozí a vlastníte nemovitost, jsme Vám schopni s danou situací pomoci. Závazky za Vás zaplatíme a vykoupíme Vaší nemovitost za férovou cenu, která bude výrazně vyšší, než byste obdrželi při prodeji Vaší nemovitosti v dražbě. Pokud riziko exekuce není bezprostřední, ale víte, že své závazky nejste schopni splácet, obraťte se na nás, abychom našli rychle kupce a nemovitost prodali za co možná nejvyšší cenu. Kontaktujte nás….