Před nedávnem jsem se ohlédl za svými více jak 25-ti lety v realitách.

Během mé dlouholeté práce v oblasti realit se přihodilo spoustu příhod, některé z nich bohužel nejdou ani publikovat. Uvedu alespoň jednu úsměvnou: k bytové jednotce, kterou dostanete k prodeji patří sklepní kóje, takže se na ní jdete podívat. Při návštěvě sklepní kóje vás některý z majitelů omylem zamkne a vy zjistíte, že ve sklepě bohužel není mobilní signál. V tu chvíli se orosíte, pokoušíte se bouchat, křičet, ale dopoledne není téměř nikdo doma. Nezbyde vám tedy než sedět, čekat a čekat. Po cca 2 hodinách čekání přijde do sklepa domovnice, vy se na ní s radostí vrhnete, ona se strašně lekne, začne utíkat a cestou si zvrtne nohu….:-) A podobných zážitků má člověk za tak dlouhou dobu plný deník.

Praxe v tomto oboru se značně změnila. Od prodeje nemovitostí v hotovosti, prodeje bez jakékoliv inzerce, fotografií, homestagingu a dalších vymožeností, které jsou nezbytně nutné v dnešní době až po inzerování na sociálních sítích.

Dle mého názoru trhu s nemovitostmi hodně ubližuje to, že činnost realitních makléřů není regulovaná. Pohybuje se zde řada, tzv. realitních vykuků, kteří kazí dobrou pověst ostatním makléřům. Pak dochází k tomu, že jsou lidé překvapení při vlastním prodeji, že nedomysleli některé důležité skutečnosti. Myslím si, že v tomto oboru platí více než v jiných, že zkušenosti a profesionalita stoupá s délkou vykonávané realitní profese.

Nicméně i v realitách je nutné sledovat poslední trendy a vymoženosti moderní doby. V tomto ohledu intenzivně spolupracuji s mladými lidmi, kteří jsou v těchto technologiích jako doma. Sleduji pravidelně legislativní změny a účastním se odborných seminářů.

Prodej či koupě nemovitosti je poměrně vážný krok. Tato práce vyžaduje opravdového odborníka.

I v mém věku mě práce stále baví a je mým koníčkem.

Recently, I have reflected on my career in Real Estates, which lasts for more than 25 years.

During my long-lasting work in the field of Real Estate I have experienced a lot of interesting events. Unfortunately, some of them cannot be published. I can at least mention one of many amusing situations. Once I was inspecting a cellar, which belonged to the flat unit Iwas selling. Suddenly, someone locked me in the cellar by mistake. Just after that I found out that there is no cell phone reception in the cellar. At that moment I broke out in a sweat. I was banging on the door and shouting. However, there is hardly anybody at home in the morning. The only thing I could do was to sit and wait. After about two hours, the caretaker came to the cellar and I was so excited that I jumped on her full of joy. She was so shocked, so she started running away from me and twisted her ankle..:) And believe me, during my career I have experienced a lot of interesting stories such as this one.

The practices in this field has significantly changed during the last years. Earlier, the sale of real estates in cash, without any advertising, photos, home staging and other modern tools was common. Nowadays, all those tools are vital to this business. In addition, social media play also crucial role in the real estate market.

In my opinion, the fact that the profession of real estate agents is not regulated damages the reputation of the real estate business. There are a lot of real estate tricksters who damage a good reputation of solid real estate agents. It occurs quite often that clients are then surprised that they were not informed about all the details of the deal. Therefore, I think that especially in this field of business is true the following statement: experience and professionalism enhance with the length of the real estate profession practice.

Nevertheless, even in the real estate business is necessary to follow the latest trends and current innovative instruments which affect the business. In this regard, I intensively cooperate with young people who master the technologies. I regularly follow all the legislative changes and I am participating in specialized workshops and trainings.

The sale or purchase of the real estate is rather a serious step. This procedure demands a real expert.

Even at my age, my job is still my hobby and I enjoy every bit of it.