Pozor lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti nebo její první splátky končí 31.5.2019. Finanční správa už zhruba před dvěma týdny zahájila rozesílku celkem asi 3,3 milionu obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019. Poslední by měli poplatníci  obdržet nejpozději 22.5.2019. V případě, že je daň vyšší než pět tisíc korun, lze si její platbu rozložit do dvou splátek. Daň z nemovitých věcí je přitom jediná daň, která se přiznává a platí dopředu.

Lidé, kteří nemají zřízenu datovou schránku, obdrží bezplatnou daňovou složenku do svých poštovních schránek. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace k placení daně do své e-mailové schránky.

V případě poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí bylo nutné odevzdat už nejpozději do 31. ledna a musel ho odevzdat jen ten, kdo se v roce 2018 stal vlastníkem nemovitosti nebo výrazněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznal už dřív.

Pokud někomu vyjde daň nižší než 30 korun, platit ji nemusí vůbec. Výjimkou jsou spoluvlastnické podíly na pozemcích, z nichž se daň platí vždy, a to v minimální výši 50 korun.

Výše daně se mohla oproti předchozímu roku navýšit kvůli změně výše koeficientu v dané obci. Daň se počítá vždy za všechny nemovitosti, které dotyčný vlastní na území jednoho kraje.

Opozdilcům hrozí pokuta

Za pozdní zaplacení daně finanční úřad vyměřuje úrok z prodlení, a to za každý den prodlení. Počítá se z roční výše repo sazby České národní banky platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, kdy k prodlení došlo, navýšené o 14 procentních bodů a rozpočítává se na dny.

Při zpoždění platby do čtyř pracovních dnů finanční úřad úrok z prodlení nevyměřuje. Při zpoždění o pět a více dnů se už ale úroku z prodlení nevyhnete, počítá se přitom od prvního dne prodlení, ne až od pátého. Pokud ale u jedné daně za jedno zdaňovací období nepřesáhne úrok z prodlení částku dvě stě korun, promíjí se.