Proč se uzavírá rezervační smlouva? Hlavním smyslem uzavření rezervační smlouvy je rezervovat nemovitost kupujícímu.

V rezervační smlouvě se prodávající zavazuje, že prodá nemovitost za stanovených podmínek kupujícímu a kupující se zavazuje, že za stanovených podmínek nemovitost koupí. A právě z těchto důvodů je rezervační smlouva zásadním dokumentem realitní transakce.

Nejlépe je uzavřít třístrannou rezervační smlouvu (prodávající, kupující a realitní kancelář), všechny tři strany jsou v mnohem jistějším právním postavení, než kdyby žádnou smlouvu neuzavřeli.

Hlavní náležitosti rezervační smlouvy:

  • přesně specifikováno, co se prodává a za jakou cenu (často se spolu s nemovitostí prodávají i pozemky, spoluvlastnické podíly v domě, atd.)
  • jak bude transakce časově a organizačně probíhat
  • jakým způsobem bude kupní cena hrazena (vlastní zdroje, hypoteční úvěr)
  • jakým způsobem bude řešena úschova kupní ceny
  • jaká jsou omezení vlastnických práv (zástavy, věcná břemena)
  • kdy bude nemovitost předána kupujícímu
  • jaké jsou rozvazovací podmínky, za jakých okolností se smlouva ruší
  • jaké jsou další povinnosti prodávajícího a kupujícího
  • jaké jsou sankce pro případ, že některá ze stran poruší svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy

Rizika nákupu a prodeje bez rezervační smlouvy:

Stává se, že někteří prodávající a kupující si chtějí zjednodušit obchod a žádnou rezervační smlouvu neuzavřou. Ústně se dohodnou, že si nechají rovnou u právníka připravit kupní smlouvu. Toto zjednodušení má svá rizika, která mohou způsobit problémy a mohou být důvodem celé řady sporů.

Bez rezervační smlouvy nemají prodávající s kupujícím k sobě žádné závazky a prodej si mohou kdykoliv rozmyslet, což se také občas stává.

Celá transakce je od začátku do konce bez jakýchkoliv pravidel.

Pokud kupujete nemovitost, která vás oslovila, pak žijete do podpisu kupní smlouvy v obrovské nejistotě.

Pokud prodáváte, nemáte do poslední chvíle jistotu, kdy a jak dostanete peníze a zda obchod vůbec proběhne.

Proto též doporučuji prodej s realitní kanceláří, která většinou na podpisu rezervační smlouvy trvá a celý proces úspěšného prodeje pohlídá.